Available courses

Dear Employees, You are requested to complete mandatory Periodical Health and Safety Instruction. Please go through Periodical Safety Instruction presentation


Dear Employees,
 
You are requested to complete mandatory Periodical Health and Safety Instruction.
Please go through Periodical Safety Instruction presentation.
 
Slides 3-25 - Bulgarian version.
Slides 26-50 - English version.

And after that to complete the test.
 
According to Bulgarian law, employee cannot continue work without valid health and safety instructions.
 
Please complete the training and the test, in next 10 working days.
 
Please let me know if you have any doubts or questions.
Good luck!
Tsveta Suleva

Здравейте,

Предстои да преминете задължителен периодичен инструктаж по безопасност и здраве при работа.
Моля да се запознаете с презентацията.

Слайдове 3-25 – версия на български език.
Слайдове 26-50– версия на английски език.

И след това да попълните теста.
 
Съгласно българското законодателство, не можете да продължите работа без да сте преминали изискуемите инструктажи по безопасност и здраве при работа.
 
Моля да се запознаете с приложената презентация и да попълните теста, в срок до 10 работни дни.
 
Оставам на разположение за възникнали въпроси.
Успех!
Цвета Сулева
Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но, за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране.

Това е началният инструктаж за новопостъпили служители на Респонса Превент.